Триває робота IX Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”

від Стожари

В стінах першого вищого навчального закладу в Східній Європі і найстаршої української науково-освітньої установи Національний університет Острозька академія проходить ІХ Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження».

Науковий захід проходить в режимі онлайн завдяки використанню застосунку Google Meet.

ПОРЯДОК РОБОТИ на 22 жовтня:

(онлайн, час київський, застосунок Google Meet)

13.50-14.00 – підключення учасників конференції.

14.00-16.00 – секційні засідання.

16.00-16.10 – перерва.

16.10-19.00 – підсумкове пленарне засідання. Доповіді та повідомлення.

19.00-19.20 – дискусія.

19.20-20.00 – презентація видань діаспоріани. Підсумки.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (22 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ)

СЕКЦІЯ 1. ДІАСПОРА ЯК ЯВИЩЕ. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ.ВИЗНАЧНІ УКРАЇНЦІ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ. (14.00-16.00год.)

Модераторка – Ірина Рибачок

МАРІЯ КЛИМЧАК (кураторка Українського Національного Музею в Чикаго, США). Видатні українці в Чикаго.

ОЛЕКСА МАРТІНЕЦ (Виконавчий директор Міжнародної неурядової організації «Координаційний ресурсний центр», Плзень, Чехія). Міжнародна діяльність закордонних українців.

ВАЛЕНТИН БУГРИМ (доктор філософії, академік Української міжнародної академії оригінальних ідей,викладач, керівник медіапроєктів Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси, Україна). Медіа української діаспори.

ВІТАЛІЙ КРУКОВСЬКИЙ (аспірант кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка,Україна). На завершальному етапі консолідації: діяльність українських організацій Канадив контексті формування єдиного представницького органу (1938-1940 роки).

ІРИНА РИБАЧОК(кандидатка історичних наук, старша викладачка кафедри історії ім. проф.М.П. Ковальського, наукова співробітниця Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара Національного університету «Острозька академія», Україна). «Тверде ядро» або залишенці: українці у Західній Німеччині в 1950-х роках.

ПЕТРО ГАВРИЛИШИН (кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, директор Наукової бібліотеки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна). Українська Церква Християн Віри Євангельської в Королівстві Іспанія та Італійській Республіці.

ВАСИЛЬ БАБЕНКО (кандидат історичних наук, доцент, Російська Федерація). Республіканський національно-культурний центр українців Башкортостану «Кобзар» – спроба етнокультурної реанімації малої етнічної групи.

СЕКЦІЯ 2. УКРАЇНСЬКА ОСВІТАТА НАУКА В ДІАСПОРІ. Модераторка – Ірина Скакальська

ГАЛИНА КЛИНОВА-ДАЦЮК (кандидатка історичних наук, доцентка кафедри журналістики та українознавства Національного університету водного господарства та природокористування,Україна). Видавничі проєкти Історико-Філософічної секції НТШ у Німеччині.

ОЛЕКСАНДР МАВРІН (доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора знаукової роботи Інституту української археографії та джерелознавстваім. М.С. Грушевського НАН України, Україна). Складнощі перекладу: Михайло Грушевський англійською.

СВІТЛАНА КУЧЕРЕНКО (заступниця голови правління Благодійного Фонду імені Івана та Юрія Лип,Україна). Діаспорна основа історіографії липознавства.

ІРИНА СКАКАЛЬСЬКА (докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії та методики навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Україна). Наукова спадщина Романа Бжеського.

ДАНИЛО КРАВЕЦЬ (кандидат історичних наук, науковий співробітник Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, старший викладач кафедри історії,музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету «Львівська політехніка», Україна). Роль М. Добрянського у виданні «Енциклопедії Українознавства» (1950–1980-і рр.)».

СЕКЦІЯ 3. КУЛЬТУРНІ, МИСТЕЦЬКІ ТАЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА. Модераторка – Ганна Карась

ОЛЕКСІЙ ЛЯХ-ПОРОДЬКО (кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, Україна). Спортові організації української діаспори.

ТАМАРА КУЦАЄВА (кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Національного музеюісторії України, Україна). Дмитро Гурін – думознавець та адресант Федіра Вовка: у пошуках біографії українця в Буа-де-Коломб, кінця ХІХ ст.

ГАННА КАРАСЬ (докторка мистецтвознавства, професорка кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна). Микола Бойченко – забута постать української музичної культури.

НАДІЯ ОНИЩЕНКО (директорка Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжинськогодержавного університету імені Миколи Гоголя, Україна). Іван Кошелівець: історик і теоретик літератури в діаспорі.

ТЕТЯНА АНТОНЮК (докторка історичних наук, доцентка, провідна наукова співробітниця відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки Україниімені В.І. Вернадського, Україна). Видавничі здобутки Наукового товариства імені Тараса Шевченка за межамиУкраїни.

ІРИНА ДУНДЯК (докторка мистецтвознавства, доцентка, професорка кафедри дизайну і теорії мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені ВасиляСтефаника», Україна). Ідеологічні особливості українського церковного малярства в діаспорі другої половини ХХ ст.

ГАЛИНА ГАНДЗІЛЕВСЬКА (докторка психологічних наук, професорка кафедри психології та педагогікиНаціонального університету “Острозька академія”, Україна). Психологічний аналіз метафоричних наративів острозьких письменників-емігрантів крізь призму викликів сучасної інфодемії.

СЕКЦІЯ 4. АРХІВИ, АРХІВНІ ФОНДИ,КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ ТА МУЗЕЇ ДІАСПОРИ ВУКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ Модераторка – Олеся Дзира

ЯНА ОСТАПЕНКО (докторка філософії (педагогіка), кандидатка історичних наук, архівісткаУніверситету Монаша, Асоціації українців Вікторії, Австралія). Organising and cataloging the Association of Ukrainians in Victoria Archive (the AUV Archive).

ОЛЕСЯ ДЗИРА (кандидатка історичних наук, завідувачка відділу зарубіжної українікиНаціональної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Україна). Особові справи емігрантів як джерело вивчення еміграції з УСРР у 1920-х рр. (наматеріалах Державного архіву Київської області).

ГАЛИНА САРАНЧА (кандидатка історичних наук, архівістка Українського Національного Музею вЧикаго, США). Архів в Українському Національному Музеї в Чикаго: створення та роль узбереженні історії української імміграції.

ЯРОСЛАВ СЕНИК (науковий співробітник відділу рукописів Львівської національної науковоїбібліотеки України ім. В. Стефаника, Україна). Українська делегація на Міжнародному з’їзді бібліотекарів у Празі в 1926 р. (заматеріалами відділу рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника).

ОЛЕСЯ ЛАЗАРЕНКО (кандидатка філологічних наук, доцентка, наукова співробітниця Європейського університету Віадріна у Франкурті-на-Одері, Німеччина).

МАРІЯ КЛАССЕН (архіваріус у Відділі “Радянський Союз і країни колишнього СРСР” АрхівуДослідницького центру Східної Європи при Бременському університеті, Німеччина). Україніка в Архіві Дослідницького центру Східної Європи при Бременськомууніверситеті: на прикладі фонду Ігоря Костецького.

ТАРАС ЧЕРНЕГА (кандидат філологічних наук, голова товариства “Український Культурний Центр“ВАТРА” м. Астана”, Казахстан). Республіканська газета «Українські новини» як джерело дослідження історіїукраїнської діаспори Казахстану.

ОКСАНА СУПРОНЮК (кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця відділу зарубіжноїукраїніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Україна). Ігор Костецький: нові матеріали до вивчення творчої та видавничої діяльності.

КАТЕРИНА ПЕТРИЧЕНКО (молодша наукова співробітниця Національної бібліотеки Україниімені В.І. Вернадського, Україна). Відображення постаті Євгена Коновальця у літературі української діаспори (заматеріалами фонду відділу зарубіжної україніки НБУ ім. В.І. Вернадського).

ІЛЛЯ ПЯВЧУК (студент Національного університету «Острозька академія», Україна). Журнал «Орлик» у Берхтесґадені як джерело до вивчення української діаспори.

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ВАЛЕНТИНА ПІСКУН (докторка історичних наук, професорка, завідувачка відділу джерелознавствановітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавстваім. М.С. Грушевського НАН України, Україна). Павло Чижевський: про себе, час, політику й економіку України.

ОКСАНА БРИЗГУН-СОКОЛИК (Почесна Голова Світової Федерації Українських Жіночих Організацій, Канада). Світова Федерація Українських Жіночих Організацій – міжнародна діяльність до 2002 р.

БОГДАН ФУТЕЙ (доктор права, професор, Федеральний Суддя США). Роздуми про українську громаду у Клівленді: інший погляд.

ТАМАРА МИХАЙЛЯК (докторка філософії за спеціальністю «Соціологія та соціальні дослідження»,приват-доцентка Неапольського університету ім. Фрідріха II, Італія). Економічна, соціальна та культурна інтеграція українських заробітчанок вНеаполі.

ОЛЬГА КІХ-МАСЛЕЙ (докторка ад’юнкт, Польсько-українські студії факультету міжнародних таполітичних студій Ягеллонського університету в Кракові, Польща). «Небажана спадщина». Проблема українських цвинтарів у південно-східній Польщі.

ДЕНИС ЧЕРНІЄНКО (кандидат наук, доцент, вільний дослідник, Республіка Башкортостан, РосійськаФедерація). Наукові дослідження українців Південного Уралу: формування та розвитокрегіональних студій.

Завантажити програму можна тут: Програма

Схожі публікації

Залишити коментар