Стало відомо скільки разів Україна воювала з Росією

від Стожари

Український історик Олександр Палiй порахував скільки разів відбувалися військові дії між Україною та Росією

Спочатку сiм столiть переважно перемагали нашi предки, каже iсторик, кандидат полiтичних наук Олександр Палiй.

Натомiсть у XVIII — ХХ столiттях проблеми вже здебiльшого мали ми.

– Вiдколи, на вашу думку, тягнеться iсторiя воєн двох народiв?

– Iз другої половини Х столiття. У 964 i 966 роках київський князь Святослав Хоробрий пiдкорив плем’я в’ятичiв i наказав їм платити данину Києву. Ще одних предкiв росiян – радимичiв – у битвi на рiчцi Пiщанiй розiгнав воєвода Володимира Вовчий Хвiст. Перемоги над в’ятичами й радимичами, по сутi, i є першою та другою вiйнами мiж нашими предками i пращурами сучасних росiян.

– Як же праукраїнцi i праросiяни знову стали воювати?

– Серйознi вiйни вiдновилися аж пiвтора столiття по тому. Це вже було русько-московське протистояння литовської доби. Вiдбулося сiм воєн за двiстi рокiв (1368 – 1372, 1406 – 1408, 1487 – 1494, 1500 – 1503, 1507 – 1508, 1512 – 1522, 1534 – 1537). У цей перiод вкладаються вiйни вiд четвертої до десятої. З кiнця XV столiття Московiя прагнула називатися грецькою назвою Русi — “Росiя”, аби легiтимiзувати свої претензiї на українськi землi.

– Що вiдбувалося в добу козаччини?

– Українськi козаки не раз допомагали полякам громити московитiв пiд час Лiвонської вiйни 1558 – 1583 рокiв, зокрема пiд Псковом, Великими Луками тощо. Цi битви є одинадцятою вiйною, пiд час якої українцi i росiяни воювали однi проти одних. Основну частину вiйська Лжедмитрiя I 1604 року становили українцi, яких запросили донськi козаки, коли пiд Новгородом-Сiверським 15-тисячне вiйсько Лжедмитрiя I розбило 50-тисячне вiйсько московитiв. Тринадцята вiйна: навеснi 1608 року в битвi пiд мiстом Болоховом (нинi в Орловськiй областi Росiї) вiйсько Лжедмитрiя II, у якому було й 3 тисячi запорожцiв, завдало жорстокої поразки московитам. Український князь Роман Ружинський фактично керував самозванцем. У червнi 1610 року в битвi пiд Клушиним майже 7-тисячне польсько-українське вiйсько розгромило 35-тисячне вiйсько московитiв та загони шведiв i європейських найманцiв, якi дiяли в союзi з Москвою. Чотирнадцята вiйна для нас – у 1618 роцi, коли 20-тисячне козацьке вiйсько здiйснило марш Московiєю на пiдтримку польського короля, а Рiч Посполита повернула собi землi, вiдiбранi Москвою у Великого князiвства Литовського й Руського. Завдяки дiям армiї запорожцiв у Смоленськiй вiйнi (1632 – 1634 роки) на чолi з гетьманом Тимофiєм Орендаренком та їхньому несподiваному форсуванню Днiпра московити опинилися в пастцi й капiтулювали. На знак ганьби в цiй фактично п’ятнадцятiй для нас вiйнi московська армiя пройшла пiд шибеницею, вiддала гармати i прапори, а московського командувача за наказом царя стратили в Москвi.

– Якi вiйни вiдбувалися пiсля пiдписання Переяславських угод мiж Україною i Московiєю?

– Шiстнадцята вiйна вiдбулася навеснi 1659 року. Московська армiя чисельнiстю до 150 тисяч воякiв розпочала окупацiю Лiвобережної України. 28 — 29 червня 1659 року на рiчцi Соснiвцi поблизу Конотопа козаки зайшли в тил московських вiйськ i загатили рiчку, пiсля чого вщент розгромили агресора. 1667 року Україну було роздiлено по Днiпру. На Лiвобережжi спалахнуло Антимосковське повстання 1667 – 1668 рокiв (сiмнадцята вiйна), коли вiйська Петра Дорошенка розбили московський корпус князя Щербатова та захопили його в полон, а далi звiльнили вiд iноземних залог бiльшiсть мiст i мiстечок Лiвобережжя.

– Що вiдбувалося у ХVIII столiттi?

– 18-та вiйна у 1706 роцi – це вiйна гетьмана Iвана Мазепи у спiлцi зi шведами проти росiйських вiйськ Петра I. У лютому 1768 року спалахнуло найбiльше гайдамацьке повстання – Колiївщина. Гайдамаки оголосили намiр вiдновити Гетьманщину. У липнi 1768 року росiйськi вiйська накинулися на сонний табiр повстанцiв i видали їх Польщi. А росiйська цариця зруйнувала Сiч. Тож у ХIХ столiттi вiйни мiж росiянами i українцями не було.

– Як ви виокремили двi останнi дотеперiшнi вiйни – у ХХ столiттi?

– Двадцята вiйна — це вiйна монархiстських i бiльшовицьких армiй проти України в 1917 – 1923 роках, пiсля розпаду Росiйської iмперiї. Майже в кожному селi України дiяв один або одразу кiлька повстанських загонiв. Двадцять перша вiйна – це боротьба Української Повстанської Армiї у 1940 – 1950 роках. УПА понад десятилiття протистояла однiй iз наймогутнiших країн свiту – СРСР. I от тепер настав наш час. Двадцять друга росiйсько-українська вiйна.

Пропонуємо до перегляду відео-лекцію історика Олександра Палія, яка була записана в 2021 році, ще до повномаштабного вторгнення:

Схожі публікації

Залишити коментар