Журнали наукового спрямування української діаспори в контексті вітчизняного книгознавства

У відділі зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського зберігаються рідкісні наукові журнали, видані українськими іммігрантами. Ці видання становлять інтерес не тільки з точки зору інформативності, а й як об’єкти досліджень з погляду історико-теоретичного системного опису видань за типоформуючими ознаками; складення класифікації періодичних та неперіодичних видань.

Про це йдеться на сайті бібліотеки.

Наукова преса належить до інтелектуальної спадщини української діаспори. Вона дає можливість знайомитися широкому колу громадськості з досягненнями українських науковців, їхнім внеском у розвиток країн, громадянами яких вони стали. Це відбиття наукового потенціалу закордонного українства, що є невід`ємною частиною загальноукраїнського наукового ресурсу.

Емігрантська преса українського зарубіжжя – напрям книгознавства, який вивчається на міждисциплінарному рівні таких дисциплін, як: діаспорознавство, емігрантологія, історія, культурологія, комунікативістика, політологія, бібліотекознавство, журналістикознавство, цивілізаціознавство, комплекс філологічних дисциплін.

Наукові журнали зарубіжного українства становлять інтерес своїм оригінальним змістом, відрізняються від вітчизняних видань зовнішніми й внутрішніми елементами – титульним аркушем, шмуцтитулом, заставками, ініціальними буквами, кінцівками, ілюстраціями, видами шрифтів, способами друку тощо.

Біблос (повна назва «Біблос: Журнал української бібліографії») – бібліографічний ілюстрований часопис (до 1956 р. української бібліографії і рецензій). Квартальник. Видавався в США протягом 1954–1974 рр. Усього вийшло 167 чисел. Головний редактор – М. Сидор-Чарторийський. У журналі друкувалися статті з історії церкви в Україні (зокрема, про Львівські синоди 1891 і 1897 рр.; списки нових видань книг українських еміграційних видавництв із різних галузей українознавства; рецензії на різноманітні видання; Української греко-католицької церкви), джерелознавства історії України, історії українського друкарства. Подавалася хроніка культурного, наукового і громадського життя української діаспори США. Видання «Біблоса» підтримав Я. Рудницький, який ініціював випуск бібліографічних покажчиків Канади.

Розглянемо один із номерів. Біблос: Журнал української бібліографії. – 1969. – Ч.№.2 (125) – Квіт.–Черв. – Рік 15 (18,5 х 29). Кегль – 6-й та 8-й. Ілюстроване видання. Англ. мовою: Ukrainian Bibliography Biblos; Editor: N. Sydor Czartorysky. Постійних рубрик нема.

На обкладинці: портрети князів київської династії: князів Бориса, Гліба, Ігоря, Ярослава, Володимира Мономаха, княгині Ольги. На звороті обкладинки: стислий календар із портретами Маркіяна Шашкевича, Івана Франка, Євгена Коновальця, Симона Петлюри. Перша сторінка пронумерована як стор. 2. Змісту не подано.

Рубрика: «Нові видання» (прод. від №1). Подано різні за тематикою і типологією видання: наукові, художні (в тому числі дитячі), офіційні матеріали тощо. Сторінка завершується ілюстрацією (пасхальні яйця). С.4 – рубрика «Довідник» (бібліографічний список літератури). Сторінка завершується рекламою про працю Павла Христюка «Українська революція. 1917–1920» (англ. мова). С. 5–6 – рецензія д-ра Аl. Sokolyszyn на працю С. Новака Junior Slavica. С. 6: Його ж рец. Далі – пропуск. С.15 – рубрика (англ. мова). – «The Way» (шлях). С. 16 – іл.: дереворит Альбрехта Дюрера, 1510 р. «Христос Воскрес». Унизу – «Неофіти» (уривок) Т. Шевченка. Далі – сторінки переплутані (друкарський брак). С. 11 – інформація українською та англійською мовами. Зокрема: «У ЗСА перевидано «Замітки і матеріали до історії української революції Павла Христюка»; С.12 – інформація «29 квітня – День українського моря і української фльоти». Сторінка завершується ілюстраціями українських писанок. С. 13 – уривок із поезії І. Франка «Тямлю як нині: малим ще хлопчиною …». Супроводжується ілюстрацією до Свята Матері. Нижче: Нові видання. Йдеться про працю А. Чайковського «За сестрою». Бібліографічна довідка про Василя Стефаника. С. 14. – Інформація «Засади співпраці в Управі Американського Наукового т-ва ім. Шевченка». Сторінка завершується повідомленням про вихід із друку ілюстрованого літературно-мистецького журналу «Волосожар».

Аналогічно побудовано інші номери. Періодичність порушено. Рубрики не постійні і мають змінювану назву. Напр.: «Огляд книжок і рецензії»; «Нові видання»; «Періодики»; «Довідник»; повідомлення про видані книги; «З документів часу»; Календар пам`ятних дат. Частина матеріалів друкується без рубрик. Приміром: інформація про «Зерцало богословія» Кирила Транквіліона-Ставровецького; вірші; статті тощо.

Інше видання – Визвольний шлях. Український суспільно-політичний, літературний і науковий часопис-місячник. – Лондон (1948–2007). Упродовж першого періоду існування видавався на циклостилі. З часом змінено формат видання. Емблему часопису виконано художником-графіком Робертом Лісовським. У журналі друкуються наукові, науково-популярні статті та художні твори (праці Дмитра Донцова, Ярослава Стецька, Степана Бандери тощо). У статтях відбито проблеми міжнародної політики, політики та економіки УРСР, історії ОУН, Української повстанської армії; історії та археології України, дослідження питань літератури, музико- та мистецтвознавства, прози й поезії письменників-емігрантів, спогади членів підпілля ОУН; переклади творів художньої літератури, нариси істориків та політичних діячів, передруки творів української радянської літератури періоду Розстріляного відродження та «шістдесятників»; література самвидаву; політичні документи, огляди книжок, новини тощо.

Наведемо й кілька інших прикладів:

 • Бюлетень (видавець: Канадський інститут українських студій). – Едмонтон. В 1992 р. назву замінено на «Бюлетень Канадського інституту українських студій»
 • Естафета: журнал Асоціації діячів української культури: література, мистецтво, наука, критика 
 • Зоря: часопис подкарпатского общества наукового Унгвар. 1940-ві роки
 • Літературно-науковий вісник (Регенсбург). 1940 – 1950ті рр., річник . Видавець: Українська видавнича спілка. Редакція – Лондон. Наукові публікації зі змісту: Д. Донців «Мудрість «божевільних»; Полонська-Василенко Н. «Київська держава і Захід»; Державін В. «Українська поезія і її національна чинність»; Селегень Г. «Демографічна наука в Україні»
 • Наша культура: науково-літератрний місячник. Вінніпег – Варшава. 1930ті. Місячник виходив чотирма аркушевими книжечками. Головний редактор, видавець професор, доктор Іван Огієнко. 
 • Рідна мова (1930ті рр.). Квартальник українського вчительського товариства у Польщі. Науково-популярний місячник. У 1935 р. виходив у Варшаві. Головний редактор – професор І. Огієнко.
 • Соборна Україна: незалежний українознавчий збірник. Зазначено тематику: література, мистецтво, суспільство, наука. Місце видання: Париж.
 • Україна і світ: релігійне та громадське життя. Напрями: література. Мистецтво. Наука. Місце видання: Ганновер. 1960ті рр.
 • Українська книга. Квартальник бібліографії й книгознавства Товариства українських бібліофілів, Українського бібліотечного товариства Америки та Бібліографічної Комісії НТШ. Місце видання: Філадельфія.
 • Шлях : часопис науки, мистецтва, політики. Квартальник бібліографії й книгознавства Товариства українських книголюбів, Товариства українських бібліотекарів і Бібліографічної комісії НТШ. Місце видання: Філадельфія. Редактор: Б. Романенчук.
 • “Ucrainica Canadiana” (“Канадська україніка”, 1950–1970ті рр.) – бібліографічне видання. Виходило у Вінніпезі (Канада), видавець – УВАН; серія “Бібліографія”. До його випуску долучилися Я.-Б. Рудницький та Д. Сокульський.
 • Український історик: журнал Українського історичного товариства. Місце видання: Мюнхен. Нині видається в Острозі, в Острозькій Академії. Інститут української діаспори.
 • Журнал вищих українських студій. Нова назва: «Журнал українознавчих студій»; «Journal of Ukrainian Studies» об`єднано з журналом Схід/Захід Інституту українознавства ім. Ковальських у Харкові як новий електронний журнал «East/West: Journal of Ukrainian Studies» (адреса: ewjus.com/ojs/index.php/ewjus).
 • тощо.

Як повідомлялося, історію української діаспори дуже цікаво можна представити крізь призму фалеристичних пам’яток, зібраних у Львівській національній науковій бібліотеці (ЛННБ) України імені В. Стефаника. 

Схожі публікації

Залишити коментар