Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток регіонів України у ХХІ ст.: теорія та практика”

від Стожари

7 жовтня 2021 року у м. Хмельницький відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток регіонів України у ХХІ ст.: теорія та практика”.

Мета конференції–інтеграція зусиль учених, освітян, органів місцевого самоврядування, громадських діячів для обговорення та розв’язання широкого кола проблем розвитку регіонів України в сучасних умовах.

Організатори – Міністерство освіти і науки України Відокремлений структурний підрозділ ЗВО „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”; Хмельницький інститут соціальних технологій; Хмельницьке регіональне відділення Соціологічної асоціації України; Хмельницький обласний благодійний фонд „Паритет”.

Роботу конференції передбачається провести за такими напрямами:

  1. Концептуальні рамки дослідження регіонів

2. Особливості регіональної структури України

3. Регіональні ринки освіти: перспективи та ризики

4. Людський потенціал регіонів

5. Громадська активність та ідентичність в регіонах

6. Вплив пандемії на розвиток регіонів

7. Економічний розвиток регіонів

8. Розвиток системи охорони здоров’я в регіонах

9. ОТГ: перешкоди та перспективи розвитку

10. Інклюзія в регіонах

11. Культурні дискурси регіонів

12. Управління регіональним розвитком

ФОРМИ участі у конференції: онлайн (Zoom); офлайн (Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», м. Хмельницький, вул. Я. Мудрого, 2а, конференц-зал).

Для участі у конференції організатори просять до 1 жовтня 2021 року заповнити онлайн-заявку за посиланням: https://forms.gle/UcQbNkxxWTnFcSw57 Тези доповіді надіслати (або завантажити в онлайн-заявці) до 1 жовтня 2021 на адресу: hist.km.nauka@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей подати окремими файлами в електронному форматі. Текст у редакторі WORD; обсяг не більше 3-х сторінок, з них анотації українською та англійською мовами по 5-7 речень кожна; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля: ліве 2,5 см, праве 1 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання –по ширині. У першому рядку: назва доповіді (по центру прописними літерами), нижче –П. І. Б. авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, електронна адреса. Посилання на літературу (якщо є). Список літератури друкується з нового рядка, кегль 14. Електронний формат: назва файлу прізвище автора українськими літерами (до 8 символів), *.doc або *.rtf. Наприклад: Шевченко_Тези.

Участь у конференції –БЕЗКОШТОВНА. Електронний варіант сертифікату учасника –50 грн. Електронний варіант збірника тез конференції –50 грн.

За більш детальною інформацією звертайтесь до:

Островська Наталія Олександрівна, завідувач науково-методичного відділу: тел. 096-167-79-38, 066-168-12-82, hist.km.nauka@gmail.com

Ковтун Олександр Сергійович, доцент кафедри психології та соціальної роботи: тел. 096-196-09-95, kovtuns2008@ukr.net

Баранова Світлана, секретар ХмРВ САУ, тел. 096-196-08-85, sociologicalassociation.km@gmail.com

Схожі публікації

Залишити коментар