Українсько-польське стратегічне партнерство у фокусі уваги дослідників /// Ukrainian-Polish strategic partnership in the focus of researchers’ attention

від Стожари

Українські дослідники, експерти й соціум постійно актуалізують головні теми українсько-польських відносин на сучасному етапі в інтересах взаємовигідного співробітництва сторін. Окрім того, існує потреба постійної уваги до аналізу стану та вироблення механізмів на шляху просування спільних проєктів, інтересів України та Польщі на міжнародній арені, особливо в умовах варварської агресії Росії, трансформації міжнародної системи безпеки та світоустрою загалом.

10–11 лютого 2024 року в Києві відбувся Форум українсько-польського діалогу. Головною темою заходу стало українсько-польське стратегічне партнерство. Її актуальність зумовлена необхідністю забезпечення довірливих відносин між Україною та Польщею в умовах російської військової агресії як одного з аспектів національної безпеки нашої держави. Форум організували Інститут міжнародної безпеки (Україна), Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України й Інститут політичних досліджень Польської академії наук, повідомляє сайт НАНУ.

Проведення Форуму стало прикладом ефективної співпраці органів державної влади, силових відомств і науковців України та Польщі, координації зусиль і пошуку відповідей на виклики в українсько-польських стосунках, які виникають через складну геополітичну ситуацію в регіоні та ЄС загалом. Форум також є продовженням співпраці провідних політологічних установ національних академій наук України та Польщі, задекларованої у Договорі про співпрацю між цими науковими організаціями.

У Форумі взяли участь народні депутати України, представники апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Українського інституту національної памʼяті, Галузевого державного архіву Служби безпеки України, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного інституту стратегічних досліджень, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника тощо. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України на Форумі представили: віцепрезидент Національної академії наук України, директор Інституту член-кореспондент НАН України Олег Рафальський, завідувачка відділу політичних інститутів та процесів Інституту член-кореспондент НАН України Галина Зеленько, головний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту доктор політичних наук Олег Калакура.

У межах Форуму відбулися дві панельні дискусії: «Єднання українського та польського народів на тлі російської агресії» та «Україна – Польща: від непорозумінь у минулому до спільного майбутнього. Уроки, які повинні бути вивчені задля унеможливлення нових трагедій». На першій панелі з доповіддю «Етнокультурний вимір українсько-польського партнерства на тлі російської агресії» виступив доктор політичних наук Олег Калакура.

За результатами Форуму було ухвалено Резолюцію з намірами продовжити співпрацю між представниками влади та науковцями обох країн з окресленням подальших кроків по недопущенню ескалації протиріч між двома країнами. Учасники Форуму наголосили на важливості розвитку українсько-польської співпраці як стратегічного партнерства, перезавантаженні засадничих документів та інституцій українсько-польського міждержавного діалогу.

Схожі публікації

Залишити коментар