Як українцям з-за кордону подати заяву на призначення пенсії: cудова практика

Якщо Ви проживаєте за кордоном і маєте намір подати заяву про призначення пенсії, то у цьому випадку потрібно обрати правильний спосіб подання такої заяви.

Це зазначено  в недавньому рішенні Верховного Суду щодо виплати пенсії для особи, яка проживає за кордоном (Постанова Верховного Суду від 27 липня 2022 р. у справі № 454/1797/16-а).

Згідно з обставинами справи у липні 2016 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Сокальського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області (правонаступник – Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області), в якому просив визнати неправомірними дії відповідача щодо не призначення пенсії за віком; скасувати рішення від 10.05.2016 №1377/05-33 про відмову у призначенні пенсії за віком; зобов`язати відповідача призначити пенсію за віком.

Постановою Сокальського районного суду Львівської області від 13.02.2017, залишеною без змін постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 13.02.2018, у задоволенні позову відмовлено.

19.03.2018 до Верховного Суду надійшла касаційна скарга, у якій позивач просить скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нову постанову про задоволення позовних вимог.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ОСОБА_1 проживає у США, штат Каліфорнія та на підставі усної домовленості 03.12.2014 надав довіреність (яку посвідчено нотаріусом штату Каліфорнія та завірено державним секретарем) особі представляти його інтереси в органах державної влади.

Також встановлено, що 29.01.2017 представник в інтересах ОСОБА_1 звернувся в управління Пенсійного фонду України в м. Червонограді Львівської області із заявою про призначення пенсії ОСОБА_1 та згідно опису подав такі документи: довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, документи про місце проживання (реєстрації) особи, заяву про призначення/перерахунок пенсії, паспорт, трудову книжку або документи про стаж, що підтверджується розпискою-повідомленням №220 від  29.01.2017.

Рішенням Сокальського об`єднаного управління Пенсійного Фонду України Львівської області від 10.05.2016 ОСОБА_1 відмовлено у призначенні пенсії за віком, з посиланням на те, що до заяви про призначення пенсії від 29.01.2016 не було надано необхідний перелік документів, встановлений Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 №22-1 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за №1566/11846.

Управління Пенсійного фонду України в м. Червонограді Львівської області скерувала на адресу представника заявника 01.02.2016 лист, яким було повідомлено, що для розгляду питання щодо права на призначення пенсії за віком ОСОБА_1 необхідно подати не пізніше трьох місяців із дня повідомлення оригінал трудової книжки, оригінал паспорта та ідентифікаційного коду згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсій страхування». Також зазначено, що відповідно до вказаного Порядку документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У разі, якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію. Однак, додаткові документи у визначений строк від представника заявника до управління Пенсійного фонду не надійшли.

У даній справі, суд зробив наступні висновки.

Верховний Суд перевірив правильність застосування судами норм матеріального права у межах доводів касаційної скарги та дійшов таких висновків.

Ключовим питанням у справі є правомірність рішення про відмову у призначенні позивачу пенсії за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів.

Статтею 44 Закону України від  09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058-IV) встановлено порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії, відповідно до якого заява про призначення (перерахунок) пенсії або про її відстрочення та необхідні документи подаються до територіального органу ПФУ або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, визначеному правлінням ПФУ за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Частиною п`ятою статті 45 цього Закону визначено, що документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган ПФУ та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.

Питання щодо подання та оформлення документів для призначення пенсій урегульовано Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління ПФУ 25.11.2005 № 22-1 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846; далі – Порядок).

Відповідно до пункту 1 Порядку заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

У пункті 7 Порядку міститься перелік документів, необхідних для призначення пенсії.

Згідно з пунктом 30 Порядку документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.

Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У разі, якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.

При прийманні документів орган, що призначає пенсію:

а) перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;

б) здійснює попередню правову експертизу змісту і належного оформлення представлених документів;

в) перевіряє правильність копій відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розходження (пункт 38 Порядку).

Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними для призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший та поновлення раніше призначеної пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший та поновлення раніше призначеної пенсії без урахування періоду, за який відсутня інформація про сплату страхових внесків до ПФУ (пункт 39 Порядку).

Право особи на одержання пенсії установлюється на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду всіх поданих документів органом, що призначає пенсію.

Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні, перерахунку, переведенні з одного виду пенсії на інший із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження (пункт 43).

Аналіз наведених норм права дозволяє дійти висновку, що підставою для вчинення дій, спрямованих на призначення пенсії за віком, є відповідна заява особи та додані до неї необхідні документи, подані до уповноваженого органу ПФ України в установленому порядку.

Колегія суддів погоджується з доводами скаржника, що особа, яка проживає за кордоном, має право на призначення пенсії, реалізація якого повинна здійснюватися у встановленому національним законодавством порядку, визначеному, зокрема, у Законі № 1058-IV і затвердженому на виконання його положень Порядку №22-1.

Також колегія суддів звертає увагу, що призначення та отримання пенсії не може пов`язуватись з такою умовою, як постійне проживання в Україні, оскільки  держава, відповідно, зобов`язана гарантувати це право незалежно від того, де проживає особа,  проте у даному випадку  відповідачем правомірно вказано на недоліки заяви про призначення пенсії з підстав ненадання необхідних документів.

Позивачем не дотримано встановленого порядку звернення за призначенням пенсії, оскільки він через представника подавав заяву про призначення та виплату пенсії за віком без дотримання вимог статті 44 Закону № 1058-IV  щодо необхідного пакету документів, а відтак територіальний орган ПФ України виконав обов`язок щодо розгляду заяви та роз`яснення порядку призначення пенсії.

Крім того, суд звертає увагу, що відповідачем фактично не приймалось рішення про відмову у призначенні позивачу пенсії за віком, а у межах вимог Порядку № 22-1 здійснено розгляд питання прийняття поданих документів.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом, зокрема у постанові від 21.09.2018 у справі № 805/465/18-а, обставини якої є релевантними.

Суди обґрунтовано не взяли до уваги посилання скаржника на розписку-повідомлення від 29.01.2016, як на підтвердження надання повного пакету документів, в тому числі і оригіналів трудової книжки, паспорту та ідентифікаційного коду, оскільки у зазначеній розписці-повідомленні відсутні будь-які посилання на надання представником позивача оригіналів документів чи те, що надані документи відповідають оригіналу.

Посилання в касаційній скарзі  на Рішення Конституційного Суду України № 25-рп/2009 від 07.10.2009 також є безпідставними, оскільки вказане рішення стосується питання припинення виплати раніше призначеної на території України пенсії і не регулює питання призначення пенсії.

Отже, мотиви та доводи, наведені у касаційній скарзі, висновки судів попередніх інстанцій не спростовують.

Відповідно до ст. 350 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення – без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Більш детальніше Ви можете ознайомитися з Постановою за наступним посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105444146

Таким чином, щоб отримати пенсію, якщо Ви проживаєте за кордоном, слід використати наступні варіанти:

1) особисто приїхати в Україну і відвідати відділення пенсійного фонду та подати оригінали документів;

2) якщо подавати через представника, то подавати необхідно лише оригінали документів;

3)  скористатися системою призначення пенсії онлайн. У одному із своїх відео я зазначав про важливість реєстрації в Електронному кабінеті пенсіонера. Детальніше з цим відео Ви можете ознайомитися за наступним посиланням: https://lawargument.com/zareyestrujtes-v-elektronnomu-kabineti-pensionera/

Посилання на портал Електронних Послуг Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua/

З повагою,

Володимир Кістяник 

Адвокат 

Кандидат юридичних наук

+38-097-752-51-77

[email protected]

Схожі публікації

Залишити коментар