Ми повинні гордо і невтомно тримати…

від Стожари

Прочитав збірник статей Миколи Жулинського «Нація. Культура. Література» з підзаголовком «Національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури». Обсяг книжки – 644 стор. (50 обл.-вид. арк.) прочитав з ручкою в руках майже за місяць (15 травня – 22 червня 2024 р.).

Про що книжка? Вважаю за потрібне передати авторське формулювання: «У збірнику статей представлено роздуми автора над національно-культурними міфами та реаліями українського суспільства, перспективою його національно­го самовизначення, розкрито ідейно-естетичні пошуки української літератури.

Книга розрахована на літературознавців, істориків, аспірантів, студентів, викладачів, учнів старших класів, усіх, хто небайдужий до українського слова і долі нації».

Абсолютно згоден з автором книжки. Скажу більше: усі три складові збірника – «Національні епізоди» (те, що діялось і певним чином продовжує діятись у нашому суспільстві), «Європейські переживання України» (як ми, українці, виглядали в рамках європейського життя-буття) і «Письменництво» (від Т. Шевченка, М. Гоголя, П. Куліша, Лесі Українки – аж до Уласа Самчука, Василя Стуса, Олеся Гончара) написані щиро. Головна думка: як ми вигля­даємо, як продовжуємо дбати про розвиток української національної єдності, словом – «Куди йдемо».

Передусім – що повинна робити національна інтелігенція:

  • пробуджувати почуття національної гідності;
  • формувати історичну й політичну свідомість українців;
  • визначати національні інтереси й пріоритети;
  • зберігати національну ідентичність
  • і духовно й морально консолідувати націю. Таку роль свого часу ви­конували тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський та інші діяльні українці.
  • Допомогла Миколі Жулинському науковиця Оксана Сліпушко, дві розмови з якою опубліковано як на початку, так і в кінці книжки.

Збігнєв Бжезинський ще у вересні 1998 року у Львові, з нагоди присуд­ження йому звання почесного громадянина м. Львова, чітко висловився: «Неза­лежність України має величезне значення для глобальної світової політики, вона повністю змінила політичну карту Європи».

Збірник «Нація. Культура. Література» Микола Жулинський розпочинає з такого свого вислову: «Для нас важливо визначити взаємовідношення Особи, Культури і Всесвіту – спроєктувати філософсько-релігійну систему на розв’я­зання цієї тріади, в якій закладена вічна суперечливість… І кожен з нас повинен повсякчасно гордо і невтомно тримати в руках жезл національного обов’язку – набувати втрачену батьківщину для себе і для свого ближнього, бо якщо не набудеш власної батьківщини, втратиш увесь світ».

Власне, збірник Миколи Жулинського «Нація. Культура. Література» працює на збереження нашої Батьківщини – України. Дякуємо Вам, Миколо Григоровичу, за його створення і вихід у світ. За висвітлення головного – потреби розвивати українцям національну ідею. І теоретично, і практично.

Ми повинні гордо і невтомно тримати…
Богдан Залізняк, кандидат наук, член НСПУ

Київ: Наукова думка. – 2020.

Схожі публікації

Залишити коментар