ПЕРШИЙ ВИПУСК У ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ В БУРГАСІ (БОЛГАРІЯ): ПОСТУП І НОВИЙ РОЗДІЛ /// ПЪРВАТА МАТУРА В ПЪРВОТО УКРАИНСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС (БЪЛГАРИЯ): НАПРЕДЪК И НОВА ГЛАВА

від Стожари

Для українських дітей, які вимушено з лютого 2022 шукали із батьками прихистку за кордоном від агресії імперської Росії, зокрема в Болгарії, доступ до якісної освіти є надзвичайно важливим. Освіта забезпечує не лише знання та навички, необхідні для успішного майбутнього, а й психологічну підтримку та стабільність у складний час. Якісні знання та навички сприяють розвитку впевненості в собі та допомагають дітям інтегруватися в нове суспільство, одночасно зберігаючи зв’язок зі своєю рідною культурою та мовою.

Одним з ключових аспектів навчання українських дітей за кордоном є збереження їхньої української ідентичності. Підтримка українських учителів, які навчають цих дітей, має вирішальне значення для забезпечення того, щоб діти не втратили зв’язок зі своєю рідною мовою, культурою та історією. Збереження мови та культури допомагає дітям відчувати приналежність до своєї країни, навіть перебуваючи далеко від неї.

Належна підтримка українсько-болгарського діалогу також є важливою складовою інтеграції українських дітей у болгарське суспільство й, у перспективі, повоєнної відбудови України. Важливо сприяти взаєморозумінню та співпраці між двома народами, щоб забезпечити гармонійне співіснування.

Текст на български:

Достъпът до качествено образование е изключително важен за украинските деца, които от февруари 2022 г. са принудени да търсят убежище в чужбина с родителите си от агресията на имперска Русия, в частност в България. Образованието осигурява не само знания и умения, необходими за успешно бъдеще, но и психологическа подкрепа и стабилност в трудни моменти. Добрите знания и умения допринасят за развитието на самочувствие и помагат на децата да се интегрират в ново общество, като същевременно поддържат връзка с родната култура и език.

Един от ключовите аспекти на образованието на украинските деца в чужбина е запазването на тяхната украинска идентичност. Подкрепата на украинските учители, които преподават на тези деца, е от решаващо значение, за да се гарантира, че децата няма да загубят връзка с родния си език, култура и история. Запазването на езика и културата помага на децата да се чувстват принадлежни към своята страна, дори когато са далеч от нея.

Адекватната подкрепа за украинско-българския диалог е важен компонент и за интеграцията на украинските деца в българското общество, а в бъдеще и за следвоенното възстановяване на Украйна. Важно е да се насърчи взаимното разбирателство и сътрудничество между двата народа, за да се осигури хармонично съжителство.

31 травня 2024 року відбулася значуща подія для української громади в Болгарії – перший випуск учнів Першої української школи в Болгарії – Школи Святої Димитри у місті Бургас. Цей святковий день став не тільки завершенням важливого етапу для випускників, а й символом успіху та наполегливості всіх учасників освітнього процесу в українській школі. Із задоволенням зазначимо, що завершили навчання в класах 45 учнів-випускників з 1-го по 4-ий класи.

ПЕРШИЙ ВИПУСК У ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ В БУРГАСІ (БОЛГАРІЯ): ПОСТУП І НОВИЙ РОЗДІЛ /// ПЪРВАТА МАТУРА В ПЪРВОТО УКРАИНСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС (БЪЛГАРИЯ): НАПРЕДЪК И НОВА ГЛАВА

Учні 4 класу Першої української школи в місті Бургас разом з вчителем Т. Тіторовою. Джерело: архів директора школи О. Караваєвої

Труднощі в організації навчання. Відкриття першої української школи в Бургасі та організація навчального процесу супроводжувалися численними викликами для усього педагогічного колективу (в школі 7 викладачів). Однією з основних труднощів було забезпечення відповідних умов для навчання згідно з українськими програмами. Також важливо було адаптувати навчальні плани до місцевих вимог та умов, забезпечити школу українськими підручниками та іншими навчальними матеріалами.

ПЕРШИЙ ВИПУСК У ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ В БУРГАСІ (БОЛГАРІЯ): ПОСТУП І НОВИЙ РОЗДІЛ /// ПЪРВАТА МАТУРА В ПЪРВОТО УКРАИНСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС (БЪЛГАРИЯ): НАПРЕДЪК И НОВА ГЛАВА - фото 2

Учнів школи вітає вчителька Н. Ткаченко. Джерело: архів директора школи О. Караваєвої

Додатковим та суттєвим бар’єром для учителів та учнів стала мовна адаптація. Хоча школа і працювала за українськими програмами, багатьом учителям доводилося долати мовні та культурні розбіжності з місцевими болгарськими колегами та адміністрацією. Понад те, за нашим переконанням, із зазначеним педколектив справився успішно. Й тут, принагідно, варто зазначати увесь педагогічний колектив школи – Т. Тіторову, Н. Ткаченко, О. Решуту, ін.

ПЕРШИЙ ВИПУСК У ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ В БУРГАСІ (БОЛГАРІЯ): ПОСТУП І НОВИЙ РОЗДІЛ /// ПЪРВАТА МАТУРА В ПЪРВОТО УКРАИНСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС (БЪЛГАРИЯ): НАПРЕДЪК И НОВА ГЛАВА - фото 3

Вітання від вчительки О. Решути. Джерело: архів директора школи О. Караваєвої

Проблеми для школярів. Для українських школярів, які навчалися в Бургасі, адаптація до нових умов також не була легкою. Вони стикалися з мовними перешкодами, а також із культурними відмінностями, ін. Деяким учням доводилося одночасно вивчати болгарську мову для повсякденного життя та українську для навчання, що створювало додаткове навантаження.

Відчутним викликом постала необхідність інтеграції в нове соціальне середовище. А саме, українським дітям потрібно було знайти нових друзів, звикати до нових соціальних норм і правил.

ПЕРШИЙ ВИПУСК У ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ В БУРГАСІ (БОЛГАРІЯ): ПОСТУП І НОВИЙ РОЗДІЛ /// ПЪРВАТА МАТУРА В ПЪРВОТО УКРАИНСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС (БЪЛГАРИЯ): НАПРЕДЪК И НОВА ГЛАВА - фото 4

Українські учні школи в м. Бургас під час випуску. Джерело: архів директора школи О. Караваєвої

Висновки та перспективи. Перший випуск Першої української школи в Бургасі став надзвичайно важливим кроком на шляху до інтеграції української громади в Болгарії. Незважаючи на всі труднощі, школа змогла забезпечити високу якість освіти та створити сприятливі умови для навчання українських дітей.

ПЕРШИЙ ВИПУСК У ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ В БУРГАСІ (БОЛГАРІЯ): ПОСТУП І НОВИЙ РОЗДІЛ /// ПЪРВАТА МАТУРА В ПЪРВОТО УКРАИНСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС (БЪЛГАРИЯ): НАПРЕДЪК И НОВА ГЛАВА - фото 5

Педколектив та почесні гості Першої української школи в місті Бургас. Джерело: архів директора школи О. Караваєвої

Проте, педколектив, громадське середовище і прихильники, що сприяють і підтримують школу, уже міркують про перспективу. Так, подальший розвиток школи потребує додаткових ресурсів і підтримки. Нагально важливо розширювати навчальну базу, забезпечувати школу сучасними засобами й інструментарієм для навчання та розробляти програми для більш ефективної інтеграції учнів у місцеву спільноту.

Необхідним і перспективним є також налагодження тіснішої співпраці з місцевими освітніми установами та українськими організаціями в Болгарії та відповідними вітчизняними інституціями в Україні. Зазначене допоможе створити більш стійку шкільну освітню систему та забезпечити дітям найкращі умови для розвитку і зростання.

ПЕРШИЙ ВИПУСК У ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ В БУРГАСІ (БОЛГАРІЯ): ПОСТУП І НОВИЙ РОЗДІЛ /// ПЪРВАТА МАТУРА В ПЪРВОТО УКРАИНСКО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС (БЪЛГАРИЯ): НАПРЕДЪК И НОВА ГЛАВА - фото 6

Ура! Літо! Закінчення свята випуску! Джерело: архів директора школи О. Караваєвої

Зазначимо, що перший випуск Першої української школи в Бургасі є свідченням того, що спільними зусиллями можна досягти великих результатів. Школа має всі шанси стати важливим освітнім центром для української громади в Болгарії та продовжувати успішно виконувати свою місію.

Людмила Куликівська,

керівник ТОВАРИСТВА «ЛЕЛЕКА» (Бургас, Болгарія, СДРУЖЕНИЕ «СНЦ ЛЕЛЕКА»)

[email protected]

Олена Караваєва,

керівник «Першої української школи в Болгарії – Школи Святої Димитри у місті Бургас», член ТОВАРИСТВА «ЛЕЛЕКА» (СДРУЖЕНИЕ «СНЦ ЛЕЛЕКА»)

05.07.2024

Схожі публікації