Українців з різних країн світу запрошують на IX Міжнародну наукову конференцію “Українська діаспора: проблеми дослідження”

від Стожари

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА ЛЮБОМИРА ВИНАРА

УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у IX Міжнародній науковій конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», що відбудеться 21–22 жовтня 2021 року в Національному університеті «Острозька академія». Науковий захід проходитиме в режимі онлайн завдяки використанню застосунку Google Meet.

Робота конференції планується за такими напрямами:

 • Українська еміграція як історичне, соціокультурне та демографічне явище;
 • Актуальні питання наукового дослідження закордонного українства;
 • Суспільно-громадське життя закордонних українців;
 • Культурні, мистецькі та літературні здобутки закордонних українців;
 • Розвиток науки та освіти українського закордоння;
 • Видатні українці за межами України;
 • Архівна та бібліотечна діаспоріана в Україні та за кордоном;
 • Видавнича діяльність закордонних українців та українська періодика поза Батьківщиною;
 • Напрями та перспективи співпраці між закордонним українством та Україною;
 • Міжнародна діяльність закордонного українства;
 • Трудова міграція з України.

Під час конференції відбудеться презентація нових видань діаспорознавства.

Робочими мовами конференції є українська, англійська, французька, німецька, польська.

Просимо до 25 вересня 2021 р. (включно) заповнити заявку для участі у конференції. Щоб заповнити заявку просимо перейти за покликанням: https://forms.gle/t9bDpKwhXvTbCnyg9

Учасники конференції отримають сертифікати про участь у науковому заході (упродовж 2 тижнів після проведення події).

Доповіді у вигляді статей планується опублікувати в збірнику наукових праць.

При потребі просимо звертатися за детальною інформацією до координаторів конференції за електронною адресою:  [email protected]edu.ua або за телефоном:

1) (+380) 98-446-32-87 – Рибачок Ірина Олександрівна, кандидатка історичних наук, провідна наукова співробітниця Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара НаУОА.

2) (+380) 96-995-63-80 – Мартинюк Назар Анатолійович, науковий співробітник Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара НаУОА.

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

NATIONAL UNIVERSITY OF OSTROH ACADEMY

LUBOMYR WYNAR INSTITUTE FOR THE UKRAINIAN DIASPORA STUDIES

UKRAINIAN HISTORICAL ASSOCIATION

INFORMATION LETTER

Dear colleagues!

It is our pleasure to invite you to participate in the IXth International Scientific Conference: The Ukrainian diaspora: Issues of the Research. The conference will take place at the National University of Ostroh Academy on October 21–22, 2021 (online via Google Meet).

The main directions of the conference:

 • Ukrainian emigration as a historical, socio-cultural and demographic phenomenon;
 • Relevant issues of scientific research of Ukrainians abroad;
 • Public life of Ukrainians abroad;
 • Cultural, artistic and literary achievements of Ukrainians abroad;
 • Development of science and education of Ukrainians worldwide;
 • Distinguished Ukrainians outside Ukraine;
 • Archival and library diasporiana in Ukraine and abroad;
 • Publishing activity of Ukrainians abroad;
 • Directions and prospects of cooperation between Ukrainians worldwide and Ukraine;
 • International activities of Ukrainians abroad;
 • Labour migration from Ukraine.

During the conference, there will be a presentation of new publications on diaspora studies.

The working languages of the conference are Ukrainian, English, French, German, Polish.

Please fill in the application for participation in the conference by September 25th, 2021 inclusive. To fill out the application, please click the link: https://forms.gle/YDvLYNbctgc4GgBw8

The conference participants will receive certificates of participation in the scientific event (within 2 weeks after the event).

All the reports in the form of scientific papers are planned to be published in the collection of scientific works.

If necessary, please contact the conference coordinators for detailed information by e-mail: [email protected] or by phone:

1) (+380) 98-446-32-87 – Iryna Rybachok, PhD (in History), a Leading Research Scientist at Lubomyr Wynar Institute for the Ukrainian Diaspora Studies, NaUOA.

2) (+380) 96-995-63-80 – Nazar Martyniuk, a Research Scientist at Lubomyr Wynar Institute for the Ukrainian Diaspora Studies, NaUOA.

Схожі публікації

Залишити коментар