IX Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора: проблеми дослідження”

від Стожари

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА ЛЮБОМИРА ВИНАРА

УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у IX Міжнародній науковій конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», що відбудеться 21–22 жовтня 2021 року в Національному університеті «Острозька академія». Залежно від епідеміологічних умов розглядається проведення конференції у комбінованому (офлайн та онлайн) або в онлайн форматі завдяки використанню застосунку Google Meet.

Робота конференції планується за такими напрямами:

 • Українська еміграція як історичне, соціокультурне та демографічне явище;
 • Актуальні питання наукового дослідження закордонного українства;
 • Суспільно-громадське життя закордонних українців;
 • Культурні, мистецькі та літературні здобутки закордонних українців;
 • Розвиток науки та освіти українського закордоння;
 • Видатні українці за межами України;
 • Архівна та бібліотечна діаспоріана в Україні та за кордоном;
 • Видавнича діяльність закордонних українців та українська періодика поза Батьківщиною;
 • Напрями та перспективи співпраці між закордонним українством та Україною; 
 • Міжнародна діяльність закордонного українства;
 • Трудова міграція з України.

Під час конференції відбудеться презентація нових видань діаспорознавства.

Робочими мовами конференції є українська, англійська, французька, німецька, польська.

Просимо до 25 вересня 2021 р. (включно) заповнити заявку для участі у конференції. Щоб заповнити заявку просимо перейти за покликанням: https://forms.gle/t9bDpKwhXvTbCnyg9

У разі проведення очної конференції оргвнесок становить 300 грн. (харчування і проживання оплачуються додатково), участь у онлайн форматі – безкоштовна.

Учасники конференції отримають сертифікати про участь у науковому заході (упродовж 2 тижнів після проведення події).

Доповіді у вигляді статей планується опублікувати в збірнику наукових праць.

При потребі просимо звертатися за детальною інформацією до координаторів конференції за електронною адресою:  [email protected] або за телефоном:

 1. (+380) 98-446-32-87 – Рибачок Ірина Олександрівна, кандидатка історичних наук, провідна наукова співробітниця Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара НаУОА.
 2. (+380) 96-995-63-80 – Мартинюк Назар Анатолійович, науковий співробітник Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара НаУОА.

Місце проведення конференції:

Національний університет «Острозька академія»
вул. Семінарська, 2
м. Острог, Рівненська обл.
Україна, 35800
https://idud.oa.edu.ua/ 

***

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
NATIONAL UNIVERSITY OF OSTROH ACADEMY
LUBOMYR WYNAR INSTITUTE FOR THE UKRAINIAN DIASPORA STUDIES

UKRAINIAN HISTORICAL ASSOCIATION

INFORMATION LETTER

Dear colleagues!

It is our pleasure to invite you to participate in the IXth International Scientific Conference: The Ukrainian Diaspora: Issues of the Research. The conference will take place at the National University of Ostroh Academy on October 21–22, 2021. Depending on the epidemiological situation due to the COVID-19 pandemic it is considered holding the conference in a combined format (offline and online) or online only via Google Meet.

The main directions of the conference:

 • Ukrainian emigration as a historical, socio-cultural and demographic phenomenon;
 • Relevant issues of scientific research of Ukrainians abroad;
 • Public life of Ukrainians abroad;
 • Cultural, artistic and literary achievements of Ukrainians abroad;
 • Development of science and education of Ukrainians worldwide;
 • Distinguished Ukrainians outside Ukraine;
 • Archival and library diasporiana in Ukraine and abroad;
 • Publishing activity of Ukrainians abroad;
 • Directions and prospects of cooperation between Ukrainians worldwide and Ukraine;
 • International activities of Ukrainians abroad;
 • Labour migration from Ukraine.

During the conference, there will be a presentation of new publications on diaspora studies.

The working languages of the conference are Ukrainian, English, French, German, Polish.

Please fill in the application for participation in the conference by September 25th, 2021 inclusive. To fill out the application, please click the link: https://forms.gle/YDvLYNbctgc4GgBw8 

In the case of an offline conference, the registration fee is UAH 300 (meals and accommodation are paid extra), participation in the online format is free.

The conference participants will receive certificates of participation in the scientific event (within 2 weeks after the event).

All the reports in the form of scientific papers are planned to be published in the collection of scientific works.

If necessary, please contact the conference coordinators for detailed information by e-mail: [email protected] or by phone:

 1. (+380) 98-446-32-87 – Iryna Rybachok, PhD (in History), a Leading Research Scientist at Lubomyr Wynar Institute for the Ukrainian Diaspora Studies, NaUOA.
 2. (+380) 96-995-63-80 – Nazar Martyniuk, a Research Scientist at Lubomyr Wynar Institute for the Ukrainian Diaspora Studies, NaUOA.

Conference venue:

The National University of Ostroh Academy
Seminarska St., 2
Ostroh, Rivne region
Ukraine, 35800
https://idud.oa.edu.ua/ 

Схожі публікації

Залишити коментар